مرداد ۹۵

گزیده اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان (مرداد ۹۵)

مقالات چاپ شده توسط اعضای باشگاه

ر دیف

نویسنده مقاله و عضو باشگاه پژوهشگران

سایر همکاران

محل چاپ یا ارائه مقاله

اعتبار

۱

حسن هاشمی

بهنام وحدانی – سید میثم موسوی و مرتضی موسی‌خانی

Journal of Optimization In Industrial Engineering,19,2016,97-103

علمی پژوهشی

۲

رضا شیر محمدی

بهرام قربانی- محسن حامدی – مهدی مهر‌پویا و محمد حسین قربانی

Journal of Petroleum Science And Engineering,142,2016,68-76

ISI(WOS)

3

رضا شیر محمدی

سهیل شیخی – بهرام قربانی و محمد حسین حامدی

Gas Processing Journal , Vol 3,No 1,2015,1-10

علمی پژوهشی

۴

رضا شیر محمدی

علیرضا حیدری و موسی مرآتی زمان

یازدهمین همایش بین المللی انرژی – تهران – خرداد ۹۵ – پژوهشگاه نیرو

بین‌المللی داخلی

۵

روح‌اله شیرانی فرادنبه

دانیل جاهد ارمغانی و مسعود منجزی

Bull Eng Geol Environ, Doi: 10.1007/s10064-016-0872-8

ISI(WOS)

6

روح‌اله شیرانی فرادنبه

دانیل جاهد ارمغانی- مهد فور مهد امین – سافت یاجیز و رینی آسنیدا عبدالله

International Journal of Rock Mechanics & Mining Sciences,85,2016,174-186

ISI(WOS)

7

روح‌اله شیرانی فرادنبه

مانوج خاندال وال – مسعود منجزی – دانیل جاهد ارمغانی – مهد زیمی بن عبدالله مجید و سافت یاجیز

Engineering With Computers

Doi: 10 1007/s00366 016 0452 3

ISI(WOS)