اطلاعیه جدید باشگاه

‌به اطلاع کلیه اعضای محترم باشگاه می رساند طبق دستورالعمل حوزه محترم مالی واحد، مجریان طرحهای پژوهشی ملزم به معرفی یک ضامن (کارمند رسمی دولت) با ارائه حکم کارگزینی و گواهی کسر از حقوق می باشند.