جشنواره فناوری نانو

بسمه تعالی

بدینوسیله به اطلاع اعضای محترم باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب می رساند ششمین جشنواره فنآوری نانو از تاریخ 13 الی 17 مهر ماه 1392 در محل دائمی نمایشگاه های  بین المللی برگزار می شود . با توجه به اینکه باشگاه قصد دارد توان بالای اعضای  خود را با حضور چشمگیر در این جشنواره به نمایش بگذارد ، لذا از کلیه علاقمندان در این زمینه دعوت می شود چنانچه مقاله چاپ شده ، پایان نامه ، ثبت اختراع و یا نمونه واقعی قابل نمایش دارند هر چه سریعتر با در دست داشتن مستندات به دفتر باشگاه مراجعه فرمایند .