کارگاه روش تحقیق

باشگاه پژوهشگران جوان واحد تهران جنوب  برگزار میکند:

 

کارگاه روش تحقیق

 

زمان برگزاری: چهارشنبه 17/3/1391 ساعت 10 صبح

 

استاد: جناب آقای دکتر فضایلی

 

 اعضای علاقمند میتوانند جهت ثبت نام با شماره  88347425  تماس حاصل فرمایند.