آدرس ایمیل باشگاه

بسمه تعالی

راه اندازی آدرس الکترونیکی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب

به اطلاع اعضای محترم و آن دسته از عزیزانی که مایلند مدارک و مستندات علمی خود را به باشگاه فرستاده و یا هر گونه سوالی در این خصوص دارند ، می رساند:

آدرس ایمیل دفتر باشگاه به شرح ذیل از تاریخ 25/8/1392 راه اندازی و در دسترس علاقمندان می باشد. در اسرع وقت به نامه های ارسالی شما پاسخ داده خواهد شد. ضمناً خواهشمند است از هر گونه مکاتبه با آدرس های دیگر غیر از آدرس ذیل خودداری شود.

yrc@azad.ac.ir