برندگان مسابقه عید غدیر

برندگان مسابقه فرهنگی– اینترنتی عید سعید غدیر خم

 

1-       آقای امید خیاط

2-       آقای علیرضا عیوضی

3-       آقای پارسا اشرفی مقدم

از نامبردگان دعوت میشود جهت دریافت جوایز خود پس از تماس تلفنی با شماره

88347425 به دفتر باشگاه مراجعه نمایند.