نتایج مسابقه فرهنگی 28 صفر

برگزاری مسابقه فرهنگی به مناسبت

رحلت حضرت رسول (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب، مسابقه فرهنگی – اینترنتی

 به مناسبت رحلت حضرت رسول (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) برگزار شد.

سوالات این مسابقه از طریق سایت باشگاه واحد و پست الکترونیکی به کلیه اعضاء

اطلاع رسانی شد.

 از میان پاسخ های صحیح رسیده اسامی ذیل به ترتیب حائز جایگاه اول تا سوم شدند.

بدینوسیله از ایشان دعوت می­شود جهت دریافت جوایز خود پس از تماس با تلفن 88347425

 به دفتر باشگاه مراجعه نمایند.

1- فاطمه سهیل نیا

2- امیر کرباسی یزدی

3- مهدی رستمی معزَ