برگزاری خبر مربوط به برگزاری نمایشگاه دستاوردهای اعضای باشگاه

برگزاری نمایشگاه دستاوردهای مخترعین و شرکتهای دانش بنیان

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان نمایشگاهی از دستاوردهای پژوهشی مخترعین برتر و دارای شرکتهای دانش بنیان اعضای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب روز چها رشنبه مورخ 6/12/93 در محل سالن جلسات دانشکده فنی برگزار شد. در این نمایشگاه آقای مهندس هرائینی مدیر عامل واحد فناور تکوین و شرکت دانش بنیان فردوفن نیرو ، آقای مهندس روح اله آراسته مدیر عامل شرکت دانش بنیان نانو فناوری و انرژی کربن و واحد فناور دی پترونیک، آقای مهندس کیوان اوضاعی مدیر عامل گروه پژوهشی نانو پودرهای پویا مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور تهران جنوب و همچنین آقای دکتر سعید صفا برگزیده اولین جشنواره سراسری فناوری نانو در بخش پروتو تایپ و آقای مهندس سید مجید قریشیان صاحب چندین اختراع و تالیف کتاب در زمینه صنعت نساجی به ارائه دستاوردهای خود پرداختند. در طی زمان برگزاری آقایان دکتر شیخان معاون محترم پژوهش و فناوری واحد، دکتر رزاقیان رئیس محترم دانشکده فنی، دکتر جوادی مدیر محترم گروه مکاترونیک و آقای دکتر زیگلری معاون محترم آقای دکترکریم زارع (رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان و مشاور ریاست عالی دانشگاه) از نمایشگاه بازدید کردند. در مراسم افتتاحیه کلیپ عملکرد باشگاه از هفته پژوهش 92 تا هفته پژوهش 93 برای نخستین بار رونمایی شد. آقای دکتر زیگلری ضمن تبریک مجدد به دلیل کسب رتبه اول باشگاه تهران جنوب در میان 270 باشگاه سراسر کشور از مسئولین و اعضای این باشگاه تشکر کرده و برلزوم هر چه بیشترهمکاری بین نخبگان تاکید نمودند. این نمایشگاه درساعت 16 پایان یافت.