مراسم بزرگداشت مقام استاد

حضور چشمگیر باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

 واحد تهران جنوب در مراسم بزرگداشت مقام استاد

مراسم بزرگداشت مقام استاد در روز یکشنبه مورخ 13/2/94 در دانشکده فنی واحد تهران جنوب برگزار شد. در این مراسم که با حضور ریاست عالیه دانشگاه آزاد اسلامی جناب آقای دکتر میرزاده و معاون محترم پژوهش و فناوری جناب آقای دکتر واشقانی برگزار گردید ایشان ضمن بازدید از غرفه نمایشگاهی باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان با چند تن از استعدادهای درخشان باشگاه به گفتگو پرداختند. جناب آقای دکتر میرزاده ضمن اعلام حمایت از این نخبگان از طریق اعطای وام جهت ساخت و تولید دستگاههای DIP COATING  و SPIN OATING جهت خرید این دستگاهها برای آزمایشگاهها اظهار تمایل نمودند. آقای سعید صفا سازنده این دو دستگاه در اولین جشنواره نانو فناوری دانشگاه آزاد اسلامی نیز برنده بخش پروتو تایپ شناخته شده بود. همچنین در این مراسم آقای کیوان اوضاعی دیگر چهره استعداد درخشان باشگاه تهران جنوب به سبب فعالیت چشمگیر و اختراعات خود مورد تقدیر و تحسین قرار گرفت. در ادامه مراسم دکتر فرانک فیضی رئیس باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب به سبب کسب رتبه اول در میان 270 باشگاه  در سراسر کشور در دو سال متوالی 92 و 93 به عنوان مدیر نمونه معرفی و مورد تقدیر قرار گرفت.