برگزاری سمینار نانو

برگزاری سمینار " فناوری نانو و جایگاه آن در علوم مختلف "

IMG_1126_23368.JPG

به همت باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب سمینار علمی تخصصی یک روزه با عنوان " فناوری نانو و جایگاه آن در علوم مختلف " در روز چهارشنبه مورخ 22/2/95 برگزار شد . این سمینار با سخنرانی سر کار خانم دکتر ناهید رئوفی عضو هیئت علمی گروه مهندسی شیمی واحد در محل مرکز دانشکده فنی واحد تهران جنوب برگزار گردید .در ادامه سمینار، مسابقه علمی پژوهشی از سرفصلهای ارائه شده برگزار شد که پس از تصحیح پاسخنامه ها خانم آیدا سادات میرزا قوامی ، آقای سید محمد امین قاسمی و خانم مهسا کرمی مقامهای برتر را احراز نمودند و به هریک از سه نفر جوائز نقدی اهداء گردید .در پایان سمینار کلیه شرکت کنندگان گواهینامه معتبر دریافت نمودند .


IMG_1118.JPG