گزیده اخبار باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد تهران جنوب (شهریور ۹۶)

۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۱:۳۱ کد : ۱۲۲۳۳ اسلاید خبری
تعداد بازدید:۵۸۹
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای شایان قدرت آبادی بابت ارائه مقاله علمی پژوهشی در: " Iranian Journal of Earth Sciences,7,2015,142-15"
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای شایان قدرت آبادی بابت ارائه مقاله علمی پژوهشی در:" مجله علوم پایه دانشگاه آزاد اسلامی، سال ۲۵، شماره ۹۷، پائیز ۱۳۹۴، ویژه نامه شماره ۲، ۲۶-۱۵"
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای محمد حسین مرشد ورزنده بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در:" Environ Earth Sci (2016) 75:553,20 page ".
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای محمد رضا مصلح بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در:" J Mater Sci: Mater Electron (2016) 27:10510–10515"
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای محمد رضا مصلح بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در: "" J Mater Sci : Mater Electron,2016,27,12840-12845
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای محمد رضا مصلح بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در:"" J Mater Sci : Mater Electron,2016,27,11844-11849
  • برگزاری ۲ مسابقه فرهنگی به مناسبتهای عید سعید قربان و عید سعید غدیر خم.
  • جذب پنج نفر عضو جدید.