گزیده اخبار خرداد ماه ۱۳۹۶

۲۰ تیر ۱۳۹۶ | ۱۰:۰۰ کد : ۱۱۹۳۶ اسلاید خبری
تعداد بازدید:۴۹۰
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین¬نامه باشگاه پژوهشگران به آقای روح¬اله حسینی بابت ارائه مقاله علمی پژوهشی در: " ,No 4,20158 Int J Advanced Design and Manufacturing Technology, Vol" ( سایر همکاران: م - حامدی ).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین¬نامه باشگاه پژوهشگران به آقای روح¬اله حسینی بابت ارائه مقاله علمی پژوهشی در: Journal of Solid Mechanics, Vol 8,No 3,2016,560- 567 " " (سایر همکاران: م - حامدی).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین¬نامه باشگاه پژوهشگران به آقای روح¬اله حسینی بابت ارائه مقاله علمی پژوهشی در: JCARME,Vol 6,No 1,65-73,2016 " " (سایر همکاران: م - حامدی).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین¬نامه باشگاه پژوهشگران به آقای روح¬اله حسینی و علی ابراهیمی ممقانی بابت ارائه مقاله مشترک علمی ترویجی در: مجله علمی ترویجی " انجمن مهندسان مکانیک ایران، سال ۲۵، شماره ۱۱۰، صفحات ۶۱-۵۳ " (سایر همکاران:).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین¬نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای امید خیاط بابت ارائه مقاله ISI(WOS) در: " Journal of Intelligent & Fuzzy Systems,30,2016,3087-3098" (سایر همکاران: حمید رضا شاهدوستی).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین¬نامه باشگاه پژوهشگران جوان به آقای امید خیاط بابت ارائه مقاله ISI(WOS)در: "Neural Process Lett,2016,43,219-230 " (سایر همکاران: چاهکندی نژاد - فرشاد - نوشیروان رحت آباد).
  • تایید و تصویب نهایی پروپوزال طرح پژوهشی آقای سعید صفا با عنوان: " خواص ارتقاء یافته ضد مواد آلاینده محیطی و ضدباکتریایی فوتوکاتالیستی اکسید روی با استفاده از ساختار هیبرید گرافن آلائیده با نیتروژن – اکسیدروی – سولفید کادمیوم (N doped graphene/ZnO/CdS " توسط ستاد مرکزی و عقد قرارداد با ایشان.