گزیده اخبار فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶

گزیده اخبار فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۶

۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۱ کد خبر : ۱۱۷۶۳ اسلاید خبری
تعداد بازدید:۳۱۵
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه به آقای سعید خادم‌الحسینی بابت ارائه مقاله در ژورنال ISI(WOS) :" J Mater Sci: Mater Electron ,2016,27,2938-2943 " (سایر همکاران: روح‌اله طالبی).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه به آقای سعید خادم‌الحسینی بابت ارائه مقاله در ژورنال ISI(WOS) : J Mater Sci: Mater Electron ,2016,27,3963-3967"" (سایر همکاران: امین البرزی).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه به آقای سعید خادم‌الحسینی بابت ارائه مقاله در ژورنال ( ISI(WOS :" J Mater Sci: Mater Electron,2016,27:6043-6047 " (سایر همکاران: سامان رهنمائیان).
  • پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه پژوهشگران به آقای مختار پناهی کلاموئی بابت ارائه مقاله در ژورنال ( ISI(WOS : J Mater Sci: Mater Electron , ۲۰۱۶,۲۷,۴۷۹۴-۴۷۹۹"" (سایر همکاران: کوروش متولی - ذبیح‌اله ضرغامی). پرداخت تشویقی مطابق آیین‌نامه باشگاه به آقای مختار پناهی کلاموئی بابت ارائه مقاله در ژورنال ( :ISI(WOS J Mater Sci: Mater Electron , ۲۰۱۶,۲۷,۴۶۳۱-۴۶۳۵ "" (سایر همکاران: کوروش متولی - مجید علی‌آبادی).
  • تایید و تصویب پروپوزال طرح پژوهشی آقای مجمد کربلایی کریمی با عنوان: " بتن خرده لاستیکی " در شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد و قرار گرفتن پروپوزال در مرحله تایید ستاد مرکزی.
  • تایید و تصویب پروپوزال طرح پژوهشی آقای حسین گیتی نورد با عنوان: " اولویت بندی و زمان بندی اجرای پروژه های تحت بررسی در چشم انداز استراتژیک استان تهران با رویکرد مدیریت پایدار تحت عدم قطعیت " در شورای باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان واحد و قرار گرفتن پروپوزال در مرحله تایید ستاد مرکزی.